Případová studie: Průzkum mezi partnery společnosti 1.Eurohypotéka s.r.o.

Daniel Musil

Průzkum probíhal během června 2015. Vybráno bylo 10 respondentů z řad stávajících makléřů, a to 5 fyzických osob a 5 právnických osob. Jednalo se o 3 dámy a 7 pánů ve věku 20 až 59 let.

Tímto byl i průzkum dosti specifický s ohledem na to, že se jednalo i o vnitrofiremní komunikaci.

Už z pohledu respondentů, a důležitosti zpětné vazby, byl zvolen telefonický hloubkový rozhovor.

Průzkum mezi stávajícími klienty je důležitý pro celé vaše podnikání, nejen pro tvorbu webových stránek!


Jak vypadaly některé otázky v průzkumu

Hlavní otázky

 • Odkud se dozvěděli o společnosti EuroHypotéka?
  • Podotázka: Jakou roli v tom hrál web?
 • Proč jste se rozhodl(a) s EuroHypotékou spolupracovat?
  • Podotázka: Co vás přesvědčilo?
 • Jaké užíváte podklady, vy? (tabulka úroků, metodická podpora, intranet)

Doplňkové otázky (směrem k makléřům)

 • Vnímáte benefity navíc u EuroHypotéky oproti konkurenci?
 • Je něco, co vám na spolupráci chybí?
 • Byl/a jste v dřívější "práci" nespokojený/á a hledal(a) jste změnu?

Jaké byly závěry pro vývoj webových stránek z průzkumu?

rozcestník
 • Důležitý je důraz na osobní přístup vůči makléřům
 • Dozvěděli jsme se, jakým způsobem se o nás klienti dozvídají, a proč nás oslovují
 • Navigace webu se musí důrazně zaměřovat směrem k makléřům od první chvíle, jako jedné skupiny a zákazníkům jako druhé skupiny
 • Web má velkou sílu v interních aplikacích a rychlosti komunikace
 • Oceňované osobní konzultace směrem k webu a důraz na rychlé nalezení kontaktu
 • Nutné posílení důvěryhodnosti webu

Co dál

Náročnost na přípravu scénáře a vedení rozhovoru byla více než 16 hodin. Velmi specifická byla příprava směrem k makléřům jako partnerům společnosti. Směrem k webu je tedy vhodné dále více rozvíjet osobní kontakt a důvěru včetně zlepšování interních aplikací.

Další přínosy pro web
Důležité je natočení videa s jednateli, neboť zde se může ukázat velká důvěra v kvalitní služby a výbornou komunikaci

Prohlédněte si další případové studie a vzory průzkumůChcete poradit nebo provést průzkum mezi svými klienty v návaznosti na online marketing a webové stránky?

OBRAŤTE SE NA NÁS