Případová studie: Průzkum, který si můžete udělat sami, jako náš klient Polyglot

Daniel Musil

Průzkum nemusí vést specializovaná společnost, ale můžete si jej vést přímo sami. Důležité je si vytipovat okruh otázek a stávající klienty. Otázky mohou směrovat k jasným odpovědím ANO / NE nebo se můžete snažit více pochopit vaše klienty a vedete s nimi debatu. která se blíží hloubkovému rozhovoru.

Jazyková škola, nakladatelství, velký počet poboček a mnoho stávajících klientů, to je Polyglot. Zavedená společností na trhu již více než 20 let se musí stále ptát svých klientů, stejně jako noví podnikatelé na začátcích.

Průzkum mezi stávajícími klienty je důležitý pro celé vaše podnikání, nejen pro tvorbu webových stránek!

Průzkum probíhal telefonicky na klientech během května 2015. Vybráno bylo přes 127 respondentů z řad stávajících klientů.

hlásná trouba
 • Osloveni byli respondenti ze všech poboček po celé ČR
 • 83 žen a 44 mužů
 • Věkové skupiny
  • 30% ve věku 20 - 29 let;
  • 30% ve věku 30 - 39 let;
  • 30% ve věku 40 - 49 let;
  • 10% ve věku 50 - 69 let

Jednalo se o kvantitativní výzkum a byly jasně položené otázky, ke kterým respondenti vybírali z jasných odpovědí.


Jak vypadaly například otázky a odpovědi v průzkumu

monitor
 • Otázka 1: Proč jste se rozhodl/a, že potřebujete kurz cizího jazyka? (Cíl: zjistit motivaci):
  • Odpověď A: Chci se přestěhovat do zahraničí.
  • Odpověď B: Chci držet krok s kolegy / kamarády.
  • Odpověď C: Chci změnit zaměstnání.
  • Odpověď D: Chci na sobě pracovat.
  • Odpověď E: Chci více cestovat.
  • Odpověď F: Chci povýšit v práci.
  • Odpověď G: Jiné.
 • Otázka 2: Odkud jste se o jazykové škole Polyglot dozvěděli? (Cíl: Zjistit, jaké marketingové kanály přivádí nejvíce klientů)
 • Otázka 3: Proč jste se rozhodli využít právě školu Polyglot? (Cíl: Zjistit silné stránky Polyglotu)
 • Otázka 4: Je něco, co vás od rozhodnutí málem odradilo? (Cíl: Zjistit slabé stránky)
 • A další.

Jaké byly závěry pro vývoj webových stránek z průzkumu na stávajících klientech Polyglotu?

rozcestník
 • obecné
  • průzkum nám značně ovlivnil strukturu webu a jaké stránky máme kam umístit
  • ovlivnil rozmístění hlavních prvků a kam máme uživatele směrovat
 • konkrétní výstupy pro stávající web
  • stávající web by odradil od podání přihlášky více jak 10% stávajících klientů
  • potřeba se zaměřit na lokálnost poboček
  • zaměřit se na tým a více pracovat s lektory, kteří vedou jednotlivé kurzy
  • zaměřit se na klienty jako individualitu a jim se přizpůsobit
 • nevýhodou takto vedeného průzkumu (kvantitativní metodika)
  • nezjistíte nic nového směrem k vašemu produktu, můžete si pouze potvrdit či vyvrátit vaše myšlenky

Prohlédněte si další případové studie a vzory průzkumů


Chcete poradit nebo provést průzkum mezi svými klienty v návaznosti na online marketing a webové stránky?

OBRAŤTE SE NA NÁS

Vybrané reference

Důkaz místo velkých slibů

S.O.S. - DEKORACE, s.r.o.
S.O.S. - DEKORACE, s.r.o.
 • služba: Analýza stránek
 • služba: Tvorba webových stránek
Zobrazit
Poggenpohl
Poggenpohl
 • služba: Analýza stránek
 • služba: Tvorba webových stránek
 • služba: Internetový marketing
Zobrazit