Web pro státní správu? Speciální klient = speciální přístup

Kdo by nechtěl zakázku za milion korun a víc. K tomu záruku platby a silnou referenci navrch. Výběrová řízení veřejných zadavatelů lákají mnoho agentur a vyhrát jedno z nich znamená pro obchodníka minimálně pochvalu od kolegů. Často i radostnou oslavu napříč kanceláří (napříč home-office okénky obrazovek).

Stavba webu pro veřejné instituce má však řadu specifik. Některá jsou obecně známá, jiná méně. Na to nejdůležitější jsme v AITOMu přišli stejně až při realizaci konkrétních zakázek. Těch menších pro Muzeum města Prahy nebo Výstaviště Praha i těch pořádně robustních pro Ministerstvo zahraničních věcí či Český hydrometeorologický ústav.

 Ministerstvo zahraničí

 

Toto jsou 3 klíčové věci, se kterými potřebujete počítat, než vyplníte přihlášku do výběrka pro velkou instituci financovanou z veřejných peněz:

1/ Bez důkladné vstupní studie to nedáte

To ostatně platí o každém webu. V případě Ministerstva zahraničních věcí i ČHMÚ však byla vstupní studie dokonce hlavním cílem naší spolupráce. 

Obě instituce udělaly dobré rozhodnutí, že si najaly nejdříve odborníky na analýzu a proces. Pak teprve následovalo zvláštní výběrové řízení na realizátora webu.

Naše vstupní studie vždy trvala několik měsíců intenzivní spolupráce. 

Jejím cílem bylo najít důkladné odpovědi na otázky:

 • jaké jsou cílové skupiny webu

 • jak obsah na webu prioritizovat

 • jaké jsou požadavky klienta na obsah webu - jaké požadavky mají jednotlivá oddělení, která s webem pracují, nebo ho potřebují pro svoji práci

 • jaký obsah ze starého webu zachovat a jaký do nového webu vůbec nedávat

 • jaké jsou požadavky na případný nový obsah, který teprve vznikne

 • jak bude vypadat struktura nového webu s ohledem na všechny požadavky

 • jaký bude rozsah a podoba wireframů

 • jak bude vypadat grafický vzhled budoucího webu

 • kdo pomůže s přípravou relevantních a výstižných textů

 • jaké technické parametry musí web splňovat (funkční a nefunkční požadavky na web) 

 • požadavky na přístupnost dle zákona a dostupnost

 • požadavky na SLA - tj. na následný servis

 • jaké požadavky musí splňovat dodavatelé a je možné přizvat subdodavatele?

 • expertní odhad náročnosti vývoje (odhad ceny a harmonogramu realizace)

 • jak případně pracovat se stávajícími aplikacemi třetích stran, budou-li do webu vstupovat

 • jak ošetřit kyberbezpečnost - ve spolupráci se specialistou na straně klienta a s ohledem na jeho specifické požadavky

 • jaká kritéria nastavit ve výběrovém řízení

 • jakou podporu klient bude potřebovat při samotném výběrovém řízení na dodavatele webu

 • jaký další dohled bude při vývoji webu potřeba z naší strany

 

Český hydrometeorologický ústav

2/ Bude to na dlouho

To asi napadne každého. My tím myslíme opravdu na dlouho. I když projekt pevně držíte v rukou, máte vyladěné procesy a jste k dispozici na zavolání, vyplatí se počítat s časovou rezervu. Typická veřejná instituce je zkrátka tak trochu těžkopádná. To není dobře ani špatně, ale je to tak. 

Například: pokud jde o rozsáhlý web, jaký mají velké úřady, nejspíš v sobě skrývá velké množství obsahu, nabaleného časem. V korporaci by nejspíš přišel někdo z marketingu, udělal k tomu jednu, dvě, tři porady a bylo by jasno, co se smaže a co zachová. U státní instituce většinou nic nejde tak rychle. Například u ČHMÚ bylo potřeba skutečně projít starý web stránku za stránkou. Aby nic důležitého nezmizelo. Chce to klid a… tu časovou rezervu. 

A to jsme jen u obsahu. Což teprve až se pustíte do dalších kroků.

3/ Připravte se na trochu jinou komunikaci

Stačí několik odborů, které na web pravidelně přispívají, několik odborníků, kteří mají k novým stránkám co říci… trochu méně rázné marketingové oddělení než na jaké jste zvyklí u komerčního klienta… a komunikační uzly jsou na světě. Ve veřejné instituci se zkrátka komunikuje trochu jinak a může chvíli trvat, než si vyjasníte, kdo je kdo a kdo o čem rozhoduje. Případně v jakých místech není úplně jasno, kdo rozhoduje.

Co pomáhá? 

 • nastavit očekávání, aby klient přesně věděl, jaké kroky ho budou čekat a proč. Také co se stane, pokud z procesu vybočí.

 • nastavit pravidelné schůzky

 • definovat v rámci schůzek úkoly na straně klienta i agentury s jasnými termíny dodání

 • vytvořit interní tým na straně klienta z lidí, kteří web potřebují pro svoji práci

 • posouvat rozhodovací proces pravidelnou komunikací

I ve veřejné instituci pracují lidé, kteří chtějí být hrdí na své výsledky. Buďte jim spolehlivým partnerem i mentorem a můžete spolu dosáhnout výsledku, který bude inspirovat i další podobné zákazníky. Ideálně k tomu, aby ve výběrovém řízení oslovili přímo vás.

Z vlastní zkušenosti víme, že získat pověst agentury, která to umí s veřejnými zakázkami, se vyplatí!

 

Potřebujete pomoci s velkým projektem? Jsme tu pro vás!

OZVĚTE SE NÁM

Zpět na články