Testování použitelnosti díl 2: Testuji, tedy jsem

V předchozím dílu jsme si vysvětlili, proč má smysl testovat použitelnost webových stránek. Nyní si představíme několik základních metod testování a začneme tvořit testovací scénář.

Typy testování použitelnosti

Existuje celá řada metod, jak použitelnost webových stránek testovat. V prvním kroku můžeme metody rozdělit na kvalitativní a kvantitativní.

Kvantitativní obecně testují především velké množství uživatelů. Obvykle se používá k testování variant. Příkladem může být A/B testování. Toto testování neodpovídá na otázky proč a jak, ale spíše na otázku kolik nebo kde.

K testování často stačí Google Analytics, případně další analytické nástroje. Schopný UX specialista dokáže z dat analyzovat chování uživatelů. Dozvíte se například, kterou variantu tlačítka zvolit, v jaké fázi nákupu zákazníci odcházejí, jaká témata zákazníky zajímají (respektive co a jak dlouho čtou) apod.

Populární metodou jsou také heat mapy – metoda, která sleduje pohyb očí nebo myši po stránce; Ke sledování můžete použít nástroj Monkey Tracker, který je zdarma. Takto vypadá výstup, zde vidíte, o jaké služby mají naši klienti největší zájem:

Heat mapa našeho webu

Kvalitativní testování je časově náročnější, ale je kvalitní analýzou. Odpoví na otázky typu, proč uživatelé neklikají na přihlášení k newsletteru. Kvalitativních metod testování je také celá řada, například:

  • Focus group – skupinové dotazování, které může být skvělé i v rámci vaší firmy jako brainstorming při vývoji nových stránek.

  • Hloubkový rozhovor – při kterém sledujeme pohyb uživatele po webu k předem danému cíli (například vyplnění dotazníku).

  • Card sorting – metoda, kdy uživatelé přiřazují kartičky s přídavnými jmény (například osobitý, matoucí, nevýrazný ad.) Seznam všech přídavných jmen najdete zde.

  • Heuristické testování – metoda spočívá v odhalování chyb pomocí porovnávání současného stavu s předem danými pravidly (heuristikami).

Metod testování je samozřejmě mnohem víc, toto jsou jen ty, které dokážete využít i při amatérském testování. Kvalitativní testování nám poskytuje softdata – neboli říká, co si uživatel myslel nebo jak se cítil. Při nákupu se stále rozhodujeme na základě pocitů a emocí, takže tento aspekt nelze podceňovat.

CHCI TEST WEBU

Co všechno mohu otestovat?

Testovat lze na webu prakticky cokoli. Podle toho, co chcete otestovat, vybírejte odpovídající metodu. Pokud potřebujete zjistit, jaká témata uživatele na blogu zajímají a o čem psát? Pak potřebujete kvantitativní analýzu z Google Analytics.

Chcete vědět, jak působí design stránek na uživatele? Pak zkuste metodu card sorting. Chcete vědět, jak se na vašem webu uživatelé pohybují a objevit problémy, které mají? Zvolte hloubkový rozhovor.

Při testování můžete využít i kombinaci metod. Velmi často se používá hloubkový rozhovor a zjednodušený card sorting (použijete například jen 30 slov namísto vyčerpávajícího seznamu). Při rozhovoru totiž otestujete racionální aspekty a kartičky vám zase prozradí, jak se uživatel cítil.

Kdy bych měl začít testovat?

Celá řada lidí testuje až hotový projekt. Testování je pro ně vlastně takovou maturitou, aby si ověřili, že je projekt v pořádku. Při vývoji je lepší testovat od samého začátku.

Testujte už první nápady a wireframy. Nejdříve v kolektivu firmy. Připravte wireframe a ukažte ho například účetní. Ptejte se, co by očekávala pod tímto tlačítkem a v této sekci menu. Stejně testujte i naplánovanou strukturu webu. Zdá se logická i jiným lidem?

Jak probíhá test

I v přípravné fázi můžete využít testery z řad uživatelů. Připravte wireframe úvodní stránky, produktové stránky a kontaktů. Takové testování zabere třeba jen půl hodiny. Nikdy se neptejte, jak se lidem návrh líbí. Na takovou otázku nedostanete relevantní odpověď. Ptejte se, jaké informace očekávají, kde by hledali to či ono apod.

Testovat můžete průběžně ve všech fázích vývoje, ale testovat lze i webové stránky, které už běží dlouho. Ostatně vždy je co zlepšovat.

Jak začít testovat: 4 základní kroky

  1. Vybrat oblast zkoumání
  2. Vybrat testery
  3. Připravit scénář testování
  4. Testování a vyhodnocení

Postupně si probereme všechny tyto fáze. V dalším díle se tedy zaměříme na to, jak vybrat testery.

CHCI OTESTOVAT WEB

<< MINULÝ DÍLDALŠÍ DÍL >>

Článek vyšel původně na mladypodnikatel.cz

Zpět na články