Jak vás emailová kampaň dostane na pláž?

Snadno, stačí, když pečlivě naplánujete strategii a celou kampaň otestujete ještě před spuštěním. Výsledky kampaně pak mohou být tak skvělé, že si můžete sbalit kufry a jet na dovolenou, protože automatizace pracuje za vás.

 

Krok k pláži #1: automatizujte

Slyšeli jste o trendu zvaném digitální nomádství? V zásadě jde o názor, že v době počítačů už není třeba sedět 8 hodin denně v kanceláři, ale můžete pracovat odkudkoli, kde je internet. Jeden z našich klientů – pan Karel Chába - o tom slyšel a rozhodl se, že by sám rád pracoval z pláže.

Jde to, vaše práce ale musí být efektivní. Jednou z cesta jak si ušetřit každodenní administrativu je automatizovat. Podmínkou číslo dvě je, že jsou kampaně konverzní a řeší konkrétní problém zákazníků. Taková kampaň pak pochopitelně má potenciál vydělávat.

Jako první krok jsme panu Chábovi navrhli automatickou e-mailovou kampaň, která bude prodávat jeho služby a jemu šetřit čas.

Krok k pláži #2: přemýšlejte strategicky

Aby měla jakákoliv kampaň smysl, musí být dobře promyšlená a naplánovaná. Musíte postupně projít a promyslet těchto 11 kroků:

1. Nastavení cílů kampaně

O tom jak si správně nastavit cíle, aby byly chytré (SMART), jsme psali zde.

2. Analýza stávající situace

Uvažte, kolik máte denně na webu návštěvníků, jak konkurenční je váš obor, jak silný máte brand a jakou důvěru ve vás uživatelé mají. Analyzujte si také, jaké produkty a služby můžeme nabídnout a o které z nich by měli uživatelé největší zájem.

3. Definice persony

Musíte vědět, ke komu přesně mluvíte. Každý zákazník něco potřebuje, má nějaké obavy a očekávání. Nabídněte vhodný produkt či službu, vyřešte v kampani obavy a nabídněte něco navíc, co předčí očekávání. To je recept na výkonnou kampaň.

Například kampaň pana Cháby cílí na muže a ženy ve věku 35 – 50 let, kteří řeší dlouhodobý problém ve vztahu. Typický uživatel patří do střední třídy. Žije ve větším městě (především v Praze) nebo do velkého města dojíždí za prací. Ovládá technologie a nedělá mu problém zorientovat se v e-mailu, na webu nebo používat Skype.

Ukázková persona

Ukázková persona - Eva

4. Výběr produktu/služby, které budete prodávat

Vyberte takový produkt, který bude plnit vaše cíle a zároveň bude mít dostatek benefitů pro vaše zákazníky. My jsme zvolili písemnou konzultaci, tu můžete totiž poskytovat na dálku – třeba i z pláže a zároveň víme, že desítkám klientů pomohla vyřešit složitou partnerskou krizi.

5. Tvorba strategie

Při přípravě strategie si odpovězte na tyto otázky:

 • Komu je kampaň určená? Definujte si konkrétní segment své cílové skupiny.
 • Co má můj zákazník za problém a jak mu jej díky kampani pomohu vyřešit? Účinné kampaně neprodávají, ale pomáhají.
 • Kde bude s uživateli komunikovat? Vyberte vhodný kanál. V našem případě mailing.
 • Jak bude s uživateli komunikovat? Nastavte si tón komunikace.
 • Jaký produkt budu prodávat?
 • Jak zákazníkům ulehčit nákup produktu?
 • Proč by ho měli zákazníci chtít?
 • Co by je mohlo od nákupu odradit?
 • Co navíc by asi rádi získali?

Na základě odpovědí pak připravíte schéma a obsah kampaně. Nejprve pomozte uživatelům vyřešit nějaká problém – třeba e-bookem ke stažení, a teprve v druhé řadě prodávejte. Díky radám si vybudujete důvěru a díky delší kampani máte šanci odstranit pochyby, které by mohly uživatelům bránit vaši službu či produkt zakoupit.

6. Výběr softwaru

Budete potřebovat pomoc technologií. My jsme v tomto případě zvolili ActiveCampaign. Umožňuje totiž nejpřehledněji načrtnout schéma automatizace, volit různé podmínky a tagovat uživatele pro segmentaci na základě akcí v mailingu i na webu samotném.

7. Tvorba obsahu

Nastavte si správně tón komunikace tak, aby vyvolal důvěru a budoval vztah. Lidé rádi komunikují s lidmi ne s roboty. Připravte e-maily tak, jako by je psal konkrétní člověk. Takto vypadá e-mail, který může posílat konzultant osobně. Během testování nám 60 % testerů řeklo, že mají pocit, jako by s nimi pan Chába komunikovat osobně, což si získalo jejich sympatie.

Ukázka e-mailů

8. Nastavení automatizace

Nastavte technologie s časovými odstupy a podmínky, podle schématu, který jste vytvořili.

9. Uživatelské testování

Otestujte kampaň s uživateli, abyste měli jistotu, že funguje podle vašich představ

10. Spuštění kampaně

11. Následná optimalizace kampaně

Krok k pláži #3: testujte s uživateli

Protože když neotestujete kampaň s uživateli, nemáte nikdy jistotu, že kampaně je pro uživatele správně nastavená a bude konverzní.

Testování nám pomohlo vybrat nejvhodnější formulář na sběr kontaktů, určit e-maily, které připadali uživatelům strojené a přizpůsobit jim na míru celý prodejní proces.

Vybraný přihlašovací formulář na základě testování

Třeba s panem Chábou jsme díky zjistili, že nabízíme nevhodný produkt. Pan Chába je totiž vztahový poradce a pomocí emailů chtěl prodávat písemné konzultace, jenže jeho klienti si chtěli o svých problémech povídat spíše osobně, takže písemnou konzultaci nekupovali.

Díky testování lze kampaň optimalizovat a zvýšit její konverzní poměr. Připravili jsme pro vás návod na uživatelské testování krok za krokem:

STÁHNĚTE SI NÁVOD

Ostatně o tom, proč má smysl kampaně testovat mluvil Daniel na WebTop100:

 

Krok k pláži #4: optimalizujte

Spuštěním kampaně práce nekončí. Sledujte výsledky, zkoušejte A/B testování a optimalizujte, ať máte výsledky co nejlepší.

Proč má smysl testovat s uživateli?

Protože díky jejich názoru jsme dokázali

 • Zvednou click rate o 15 %
 • Získat o 36 % více e-mailů
 • Zachránit 50 % prodejů díky změně nabízeného produktu v 3. prodejním emailu

Zjistili jsme třeba, že po odeslání 3. emailu už uživatelé nečtou předmět, ale e-mail automaticky otevírají. Mát tedy smysl s nimi budovat vztah.

PŘEČTĚTE SI CELOU PŘÍPADOVOU STUDII

Zpět na články