Firemní web České zbrojovky

Pro významného klienta Českou zbrojovku jsme vytvořili nový web na podporu značky. Navrhli jsme řešení, které nasměrovalo prezentaci klienta do budoucnosti a naplnilo i měřitelné cíle, zejména zvýšení počtu konverzí díky efektivnímu směrování návštěvníků na prodejní konfigurátor.

web czub.cz

O klientovi

Česká zbrojovka působí v oblasti přesného strojírenství v oborech zbraní pro ozbrojené složky armády a policie, jakož i pro sportovní a lovecké účely, výrobků, dílů a sestav pro letecký a automobilový průmysl a speciálního nářadí pro strojírenskou výrobu.

Firma představuje jednoho z největších světových producentů ručních zbraní (pistolí, kulovnic, malorážek, brokovnic a vzduchových zbraní), které prodává do přibližně stovky zemí světa. Od roku 2017 je součástí skupiny Česká zbrojovka Group.

Popis zadání

Už ve výběrovém řízení jsme klienta zaujali navrženým postupem. Nespokojili jsme se se samotným zadáním a daty a cíli v něm uvedenými. Prosazovali jsme postup, na kterém stojí naše úspěšné projekty - začít od důkladné vstupní studie a další kroky definovat až podle jejích výsledků.

Navrhli jsme průzkum u reálných zákazníků na podnikové prodejně v Praze a přesná data jsme plánovali získat i napříč odděleními České zbrojovky. 

Klienta zaujala důkladnost naší předpřípravy a následně i ukázka grafiky dodaná do tendru.

Obojí rozhodlo o tom, že jsme zakázku získali.

Naše řešení

Projekt jsme realizovali ve třech krocích:

 1. Vstupní studie
 2. Stanovení cílů
 3. Samotná realizace

Vstupní studie

Vstupní studie trvala 4 měsíce. Jak vyplynulo z naší nabídky ve výběrovém řízení, založili jsme projekt na hloubkové vstupní studii. Ta obnášela:

 • získávání dat od klienta v Uherském Brodě a Praze
 • analýzu klíčových slov
 • analýza současného webu - kde se uživatelé ztrácejí a kde se dobře orientují.
 • analýzu z nástroje Hotjar - jak se lidé pohybují na webu, jak scrollují na desktopu i na mobilu
 • hloubkové dotazování v kamenné prodejně 
 • analýzu konkurence, konkrétně čtyř webů světových výrobců zbraní. 

S analýzou klíčových slov byla spojená i expertní analýza zohledňující specifika oboru, který obnáší značná omezení, co se v souvislosti se zbraněmi smí a nesmí na internetu sdělovat či propagovat. 

Hloubkové rozhovory probíhaly ve firemní prodejně v Opletalově ulici v Praze. Zjišťovali jsme, proč se konkrétní zákazníci oboru věnují, jak se rozhodují o koupi nové zbraně, co očekávají od webu výrobce. Všechny získané podklady jsme zohlednili při následném návrhu struktury nového webu.

Stanovení cílů

Ze vstupní studie vyplynuly čtyři měřitelné cíle projektu:

 1. Zvýšení návštěvnosti webu (klíčovou zemí je USA)
 2. Přesměrování uživatelů na e-shop a následně konfigurátor
 3. Nasměrování návštěvníků webu do dealer locatoru
 4. Zvýšení rychlosti načítání webu

Všechny cíle se po spuštění webu postupně naplňují - viz čísla uvedená níže.

Realizace projektu

Realizace projektu trvala 6 měsíců.

Před samotnou realizací jsme na základě vstupní studie navrhli strukturu webu. Její vývoj byl časově poměrně náročný. Existuje totiž několik způsobů, jak produkty v tomto specifickém segmentu členit a zvolená cesta zásadně ovlivňuje míru konverzí.

Z analýzy konkurence nám vyplynulo, že zbraně se na webech třídí podle způsobu využití (např. sportovní střelec, myslivec…) nebo podle typu produktu (např. ruční zbraně, palné zbraně, samopaly…).

Do výsledné struktury se nám podařilo zakomponovat oba způsoby uživatelského přemýšlení s důrazem na třídění podle způsobu využití.

Vyplynuly nám čtyři klíčové kategorie:

 • ozbrojené složky
 • sport & hobby
 • lov & outdoor
 • osobní ochrana

V čistě realizační fázi jsme zpracovali obsahové podklady od klienta (foto, texty, videa) a pustili se do návrhu grafiky a kódování webu.

Technické aspekty řešení

Z technického hlediska jsme do projektu zahrnuli tři klíčové úkoly:

 1. Řešení logiky práce webu na backendu. Konkrétně napojení vybraného typu zbraně na interní CMS a automatické provázání informace s dalšími obchodními procesy.
 2. Vývoj “dealer locatoru” - aplikace, která podle mapy nebo PSČ zjišťuje nejbližší místa, kde si může uživatel zbraň fyzicky koupit.
 3. Zavedení diskusního fóra na webu - prostor, kam zákazníci mohou vkládat fotky, hodnotit produkty podle sérií apod. Vzhledem ke kontroverznosti oboru nemají zákazníci možnost podobnou diskusi vést ve veřejném prostoru, proto ji na webu velice oceňují. 

Konkrétní měřitelné výsledky

Díky SEO, dobré volbě technologií a promyšlené struktuře webu jsme dosáhli stanovených cílů.

1. Zvýšení návštěvnosti webu (klíčovou zemí je USA)

Díky koncepci nového webu došlo ke zvýšení jeho návštěvnosti v klíčové zemi USA o 18,35 %, v dalších zemích dokonce o více než 25 %.

 • USA: + 18,35 % (klíčová země)
 • Polsko: + 27,05 %
 • Francie: + 18,33 %

2. Přesměrování uživatelů na e-shop a následně konfigurátor

Na konfigurátor se prokliklo v období 07/2020 až 07/2021 celkem 3,2 % návštěvníků webu.

3. Nasměrování návštěvníků webu do dealer locatoru

Dealer locator navštívilo v období 07/2020 až 07/2021 celkem 11 % návštěvníků webu.

4. Zvýšení rychlosti načítání webu

Rychlost načítání webu se snížila z původních 5,19 sec. na 4,73 sec., tj. o téměř 9 %.

Rozvoj webu ...

O spuštěný web se i nadále staráme a poskytujeme klientovi nadstandardní marketingová data. Vytvořili jsme automatizované SLA, ve kterém jsme propojili veškerá data:

 • z našeho ticketovacího systému JIRA
 • z Google Analytics
 • o rychlosti webu
 • o aktuální hledanosti brandových výrazů

Celý proces funguje přes Google Data Studio. Klient na jednom linku přehledně vidí, jak se webu daří z pohledu rychlosti, vyhledávanosti, návštěvnosti apod.

Tyto údaje pravidelně vyhodnocujeme a kontinuálně pracujeme na jejich zlepšování.

Zajímavosti z projektu

Ke kvalitnímu výsledku projektu přispívají další dva momenty:

 1. V obsahové stránce podporujeme brand speciálními texty a videi o Shooting Teamu České zbrojovky. Jedná se o atraktivní téma, které milovníci zbraní sledují a tvoří si tak pozitivní asociaci se značkou.
 2. Do webu jsme zakomponovali mezinárodně úspěšný první konfigurátor zbraní na světě - projekt, který u nás tvorbě webu předcházel a za který jsme získali první místo v kategorii Digitální transformace na WebTop100 2020

Jak hodnotí Česká zbrojovka spolupráci s AITOMem na konfigurátoru: https://www.youtube.com/watch?v=pzmrj35GFkY

Vyjádření klienta

“Na spolupráci s AITOMem oceňuji to, že od začátku k projektu přistupovali tak, že se dělá pro naše zákazníky. Tedy při přípravě projektu (vstupní studie) mimo jiné strávili 2 dny na naší podnikové prodejně v Praze a vyzpovídávali naše zákazníky, aby pochopili, podle čeho se při výběru zbraně rozhodují, co je pro ně důležité, co by na webu očekávali za informace apod. Toto byl jeden z podstatných vstupů do návrhu celého řešení. Samotnou realizaci projektu hodnotím velmi kladně, protože jsme se neustále soustředili na naše zákazníky (pro koho web děláme) a díky přehlednému řešení struktury webu a následného designu web dosahuje skvělých výsledků oproti webu předchozímu. Díky modulům na míru jsme v rámci produktové části zlepšili orientaci v našem širokém portfoliu.”

Ing. Jiří Sedlačík
Marketing specialist
Česká zbrojovka a.s

 

Zpět na články