Reportáž: UX konference 2013

V poslední době probíhá obrovský rozmach používání nových přístupů k tvorbě webů pomocí HTML5, CSS3 a neustále jsou vylepšovány nástroje jako jQuery a různé CSS frameworky, které umožňují jednodušeji tvořit interaktivní weby bez hlubších znalostí skriptování. V mnoha případech se bohužel zapomíná na samotného návštěvníka webu. Pro něj je nejdůležitější najít potřebnou informaci a ta zároveň musí být i srozumitelná. V tomto případě přichází na scénu UX design, který (mimo jiné) řeší, jak udělat web tak, aby byl pro návštěvníky maximálně přístupný, srozumitelný, aby našli to, co hledají, a aby měli ze své celkové zkušenosti s webem dobrý pocit. Jelikož je pro nás důležité, aby naše weby nejen dobře vypadaly a bezchybně fungovaly, ale aby také splňovaly výše zmíněná kritéria, vyslali jsme našeho zástupce Patrika Heltu na UX konferenci načerpat nové informace o aktuálním dění ve světě UX. Zde přinášíme jeho stručné zhodnocení této akce.

Na konferenci mě lákalo především to, že její dopolední část byla zaměřena na obecnější pojetí UX designu, konkrétně zavádění UX do firem, výběr UX agentury či hledání „UXáka“. Odpolední část byla neméně zajímavá. Zaměřovala se více na konkrétní weby a služby, u kterých se UX řešilo.

Dopolední část

První přednášku měli na starosti pánové z České spořitelny Jan Sechovec a Nik Page. Nutno dodat, že hned tato první přednáška patřila mezi to nejlepší, co za celý den zaznělo. Zaměřovala se především na zavádění UX do intranetu České spořitelny. Největší zásluhu na úspěchu této přednášky měl Nik, jehož prezentační dovednosti mě zaujaly snad více než samotný obsah přednášky. Jak ovšem zaznělo později na jedné z dalších přednášek, správný UXák musí umět perfektně prezentovat, protože bez nadšení do své práce nepřesvědčí vedení firem, aby se UX věnovalo. Nik s tímto určitě problém mít nebude. Kombinace toho, že bere práci jako hru, a toho, že se velmi rád poslouchá, z něj dělá ideálního UXáka. Celý koncept „práce hrou“, Nik to nazýval gamifikací, se mi velice líbil. Díky gamifikaci se lidé budou chtít více účastnit testování a samotná práce je bude více bavit (Nik vypadal, že si hraje rád).

Následující přednáška pana Marvana ze Seznam.cz se zaměřovala především na fakt, že UXák by měl být v kontaktu s vedením firmy a vysvětlovat potřebu UX designu přímo jeho členům. V opačném případě ho totiž firma nebude chtít platit, protože v současnosti málokdo ve vedení firem chápe důležitost UX designu ve vztahu k zákazníkům, ale především ve vztahu k budoucím ziskům firmy.

Z celého dne mě nejvíce zaujala přednáška pana Fendrycha z ExperienceU, která se zaměřovala především na to, jak vybrat UXáka. Jako by pan Fendrych přesně věděl, proč jsem vlastně na konferenci přijel, celou dobu ze sebe chrlil jednu zajímavou informaci za druhou. A kdo je tedy správný UXák? Spousta firem si myslí, že je to grafik, který umí perfektně ve Photoshopu, animuje ve Flashi a perfektně ovládá skriptování pomocí jQuery. Dle pana Fendrycha jsou toto přesně ty požadavky, které UXák vůbec nemusí splňovat. Mnohem důležitější je, aby rozuměl psychologii a sociologii a aby dokázal perfektně komunikovat. Správný UXák totiž musí vidět do hlav uživatelů, aby mohl předvídat, s jakými problémy budou na web přicházet, a tyto problémy musí umět řešit.

Panelová diskuze, která následovala, nebyla příliš zajímavá. Ani jsem nečekal, že by mohla být, vzhledem k faktu, že na ni bylo vyhrazeno asi 40 minut. To je nesmyslně málo času na rozvíjení jakékoliv diskuze.

Odpolední část

Jak jsem již zmínil, odpolední část se více zaměřila na konkrétní příklady zavedení UX designu do webů a aplikací. Pan Bíza „od Forrestů“ ukazoval na konkrétních příkladech, jak vylepšovali weby, mezi jinými především web Komerční banky. Naštěstí se ukázalo, že to v Aitomu děláme dobře, v mnoha případech totiž postupujeme obdobně. V podobném duchu, tedy prezentací konkrétních služeb, se nesly i přednášky pánů Jonka a Hommera. Oba mluvili především o tom, co je vedlo k vytvoření jejich produktů (v případě pana Jonka jde o Mobito, u pana Hommera se jednalo o streamování hudby), neboli jaké potřeby u svých potenciálních zákazníků identifikovali a jak se rozhodli tyto potřeby uspokojit.

Kromě již zmíněných pánů v odpolední části proběhla ještě přednáška pana Karlece z agentury 2fresh, který mluvil o tom, že správný web by měl být zábavný. Tedy nejenom zábavný, musí být samozřejmě funkční a užitečný, a teprve navrch k tomu by měl být i zábavný. Protože když v návštěvníkovi zanecháte pozitivní dojem, vrátí se k vám.

Celkový dojem z konference zhodnotím vyváženě jedním pozitivem a jedním negativem. Pozitivem bylo určitě to, že byla perfektně zorganizovaná a splnila očekávání, které jsem od ní měl. Byl to výborný náhled do světa designu user experience. Negativem bylo příliš mnoho přednášejících v příliš krátkém čase, určitě by neškodilo protáhnout vyhrazený čas o dvě hodiny a nechat tak každému přednášejícímu více prostoru. UX konference byla přínosem a ukázala, že UX je něco, co má v budoucnosti svoje důležité místo a čemu je třeba věnovat pozornost. Aitom jistě nebude stát stranou.

Zpět na články