Testování použitelnosti díl 5: Jak probíhá testování

Máte domluvené testery, připravená scénář, takže se můžete pustit do samotného testování. Kolik lidí u testu reálně potřebujete a na co nezapomenout?

Kolik je dost?

Rozhodněte, kolik lidí u testování skutečně potřebujete. Pokud si váš tester bude připadat jako v zoo, protože testování přihlíží i vrátná, je pravděpodobné, že výsledky nebudou zrovna relevantní. Optimální počet je 2-3 přihlížející na 1 testera. Nejdůležitějším člověk je tzv. facilitátor. To je osoba, která přivítá testera, vysvětlí, co se od něj požaduje, zadává mu úkoly a vůbec s ním komunikuje.

Pokud máte pocit, že test musí vidět také celý vývojový tým a grafik, najděte vhodný kompromis. Pomocí sdílené obrazovky můžete například celé dění promítat na plátno v jiné místnosti. Testovací místnost pak vybavte mikrofonem. Pozorovatelé budou mít všechny potřebné informace – uvidí a uslyší co se děje – a zároveň nebudou zbytečně stresovat testera.

Jak se testuje v AITOMu

Nezapomeňte na záznam

Testování si musíte nějakým způsobem zaznamenat. Zvažte, jaká forma je pro vás a vaše testery nejvhodnější. Dovolí vám nahrávat celé testování na kameru nebo diktafon? Je velice důležité, aby se testeři cítili komfortně. Pokud provádíte testování webu Hackernews, bude asi vašim uživatelům vadit, aby byli na záznamu. Vždy se s testery domluvte dopředu a nechte si od nich podepsat souhlas s nahráváním.

Pokud máte pocit, že by pro ně nahrávání byl problém, vezměte si prostě blok a tužku. V žádném případě nenahrávejte nic bez vědomí a souhlasů testerů.

CHCI TEST WEBU

Pravidla testování

Nejprve s kolegy, kteří budou přímo přítomní testování, projděte scénář a nastavte si pravidla:

S testerem bude mluvit jen facilitátor. Samozřejmě, že všechny představíte a podáte si ruce. Během testování, ale pozorovatelé nemluví, jen si píší poznámky. Na závěr testování bude prostor pro doplňující dotazy, pak se mohou zeptat a poznámky si doplnit.

Nikdo v testovací místnosti nesmí napovídat – ani slovy, ani gesty či překvapeným výrazem.

Jak probíhá testování krok po kroku?

Vytvořte přátelskou atmosféru – je důležité, aby se tester cítil dobře a příjemně. Připravili jsme jednoduchou strukturu, jak postupovat. Ale jeto jen vzor. Nemusíte se jej držet striktně.

Informujte testera, jak bude test probíhat

Přivítejte testera, představte mu všechny osoby v místnosti. Poučte testera, jak bude celý test probíhat, a ujistěte ho, že nemůže tedy udělat žádnou chybu, netestujete přeci jeho ale web. Požádejte jej, aby přemýšlel nahlas.

„Dobrý den, pane Nováku, děkujeme, že jste přišel. Dovolte mi nejprve představit náš tým. Mé jméno je Jan Dvořák, já vás budu dnešním testem provádět. Toto jsou mé kolegyně Michela a Dana, naše grafičky, které si budou dělat poznámky z celého testování.

Budeme testovat webové stránky muj-web.cz. Nebojte se, že byste mohl udělat jakoukoli chybu. Testuje stránky a jakýkoli váš postřeh nám pomůže. Poprosím vás, abyste přemýšlel nahlas.

Máme pro vás připravený scénář a úkoly, na kterých si ověříme, jak můžeme webové stránky, vylepšit. Pokud by vám jakýkoli úkol nebyl jasný, neváhejte se mě kdykoli n cokoli zeptat. Testování bude trvat asi hodinu. Máte nějaké otázky? Tak můžeme začít. Představte si tuto situaci… (představte testerovi scénář.)

Testování konkurence a vašich stránek

Postupujte podle připraveného scénáře. Facilitátor se primárně soustředí na testera, ostatní by si měli pečlivě zapisovat vše podstatné.

Během testu se může stá, že tester nebude schopen nějaký úkol splnit. Nezáleží ne důvodu, pokud není schopný najít správné tlačítko, je chyba v designu stránek a vy jasně víte co opravit. V takovém případě testerovi zdvořile poděkujte a přesuňte se k dalšímu úkolu. I tak vám dal cennou zpětnou vazbu.

Nenechávejte testery úkoly plnit zbytečně dlouho, reálně by uživatel také nehledal půl hodiny kontaktní formulář, aby si mohl domluvit schůzku.

Prostor na doplňující dotazy

Na závěr se vyptejte na silné/slabé stránky, doplňte si poznámky. V tuto chvíli mohou položit dotazy i další přihlížející.

Poděkování a odměna

Na závěr testerovi poděkujte a zdůrazněte, že vám moc pomohl. Od dob, kdy Féničané vynalezli peníze, už poděkování nestačí, předejte tedy ještě odměnu, na které jste se předem domluvili.

Vyhodnocení testování

Jakmile skončí veškeré testování, začněte vyhodnocovat. Snažte se odpovědi všech testerů zobecnit na pravidla, která můžete předat svým vývojářům a grafikům. Čím dříve po testování budete zpracovávat odpovědi, tím lépe. Budete totiž mít čerstvě hlavě i tom, co jste si třeba zapomněli zapsat.

CHCI OTESTOVAT WEB

<< MINULÝ DÍLPŘÍPADOVÉ STUDIE >>

Článek vyšel původně na mladypodnikatel.cz

Zpět na články