Rozšířené textové inzeráty: Mají vliv na prokliky?

Určitě si každý PPC specialista všiml, že od 23. srpna se nám rozšířily rozšířené textové inzeráty. Od té chvíle 2 nadpisy (30 znaků) a 1 popis (80 znaků) jsou pasé. Nebo tomu tak není? Skutečně 3 nadpisy (30 znaků) a 2 popisy (90 znaků) přinesou lepší výsledky nebo se jen Google snaží uštvat konkurenci?

Takto vypadá starý a nový inzerát:

 Porovnání kratší a delší verze inzerce

Výsledky našeho experimentu

Hned jak jsem měla možnost, tak jsem vytvořila experimenty, abych si ověřila, nakolik ovlivní delší texty výsledky inzerce. Bohužel, z časových důvodů jsem měla čas se věnovat jen několika málo kampaním. Zde se budu věnovat 3 obecným, 1 brandové a 1 kampani cílené na konkurenci. Nyní je tomu měsíc, tak se podíváme na první výsledky:

Brandové výsledky

Ukázka výsledků v brandové kampani

Výsledky kampaní cílených na konkurenci

 Výsledky výkonnostních inzerátů

U těchto dvou kampaní si můžete všimnou, že skutečně delší texty zatím jen prospěly. CTR se výrazně zvedlo a CPC se snížilo, čili reklamy získaly více prokliků za méně peněz.

U brandu to připisuji tomu, že inzerce se všemi využitelnými rozšířeními zabírá téměř celou vrchní část výsledků. Navíc, delší texty jsou výraznější než klasické z organiku a nikdo z konkurence na tento brand neinzeruje. :)

U kampaně cílené na konkurenci to naopak lze přisoudit tomu, že jejich PPC specialisté ještě neměli čas se přizpůsobit novým možnostem a díky tomu je naše inzerce mnohem výraznější. Prostě říká: „Klikni na mě!“ Je ale jen otázka času, než se rozkoukají a tyto výsledky se opět změní a přiblíží se výsledkům nyní zmíněných obecných kampaní anebo, jak to u kampaní cílených na konkurenci bývá, výsledky budou ještě mnohem horší než u obecně zaměřených kampaní.

 Výsledky obecné kampaně 1. experiment:

Ukázky výsledků rozšířených inzerátů

 Výsledky obecné kampaně 2. experiment:

Ukázky výsledků rozšířených inzerátů

 Výsledky obecné kampaně 3. experiment:

  Výsledky obecné kampaně 3. experiment:

U obecných kampaní je situace momentálně odlišná. Proč? Na vině je konkurečnost.

Na předchozí brandovou a konkurenční kampaň cílí jen omezené množství účtů, které buď nemají konkurenci anebo se konkurence nestihla připravit. U obecných frází tomu tak není. V těchto odvětvích již jsou účty, které aplikovali rozšířené inzeráty. Když vezmeme navíc v potaz skóre kvality, ať už klíčových slov nebo kvality textů, tak to s výsledky zamává.

U těchto obecných kampaní si můžete všimnout, že odchylky zatím nejsou nijak výrazné, a proto si teď nedovolím dělat závěry. Ty vám přinesu až bude více dat.

 Rozšířit inzeráty nebo ne?

Co si z toho zatím vzít k srdci? Pro brandové kampaně nemůžete udělat nic lepšího, než že co nejdříve aktualizujete své inzeráty.

U konkurenčních kampaní zase využijte této příležitosti, kdy ostatní PPC specialisté nestíhají. Máte jedinečnou možnost této situace využít. Bůh ví, kdy se bude opakovat.

U obecných kampaní nečekejte žádné extra zlepšení výsledků, ale rozhodně jim nemůžete nijak výrazně ublížit.

Brzy se těšte na další vyhodnocování výsledků.

Zpět na články