Recenze: Osobnosti Plus

Březnovou knihou měsíce byly Osobnosti Plus od Florence Littauer. Kniha popisuje klasické rozdělení temperamentu, které se učí na každé druhé škole, představuje rysy všech temperamentů a jak s nimi komunikovat.

 

Autorka nepředstavuje nové brilantní myšlenky, spíše shrnuje dosud známá fakta. Zahrnuje i osobní test, pozor berte jej s rezervou, zdaleka není vyčerpávající a každý psychoterapeut by se mu musel vysmát.

AITOM čte: osobnosti Plus

Temperament vaše místo na škále stabilita-labilita a introverze-extroverze. Každý má své mouchy a silné stránky. Toto rozdělení zkoumal Hippocrates, Galén, Jung, Eysenck či Pavlov.

Souhrn rysů různé temperamentů

4 temperamenty a jak s nimi žít

Nikdo není čistokrevný typ. Míchají se v nás různé aspekty. Navíc mnoho dospělých se naučilo svůj přirozený temperament skrývat (například protože je melancholičtí rodiče peskovali, že jsou moc živí). Stejně tak se mnoho flegmatiků a melancholiků naučilo vystupovat ve společnosti, protože být introvert je v dnešní společnosti nevýhoda.

Sangvinik

Typický sangvinik je velmi společenský, upovídaný a optimistický člověk. Bude ho bavit networking a práce s lidmi. Dokáže ostatní snadno namotivovat a přesvědčit.

V práci se klidně dobrovolně přihlásí o úkoly, dokáže vymyslet neotřelé aktivity a obecně se nadšeně vrhne na jakýkoli úkol.

Na druhou stranu se nechá snadno rozptýlit a snadno vám naslibuje hory, doly, černý les. Vůbec mu nevadí zveličit historku, což by třeba melancholik považoval za lež. Obecně bychom mohli říct, že je lehkovážný a ničeho nedělá hlavu. Nenávidí plánování, raději bude improvizovat. A v improvizaci jej také nikdo nepřekoná.

Cholerik

Cholerik je také extrovertní typ, neméně optimistický než sangvinik. Baví ho vedení projektů i lidí, je dynamický a velmi snadno se dokáže rozhodnout.

Je nepřekonatelný v krizových situacích, kdy musí někdo zavelet. Díky své povaze dokáže rychle zhodnotit data a zvolit praktický postup. Je pro něj důležitá výkonnost a cílevědomost.

Na druhou stranou často nedokáže vidět jinou než svou pravdu, jeho pedantství (který by sám nazval tahem na branku) sangvinika a melancholika snadno znechutí. Nerad připouští svou chybu, nejdřív vždy hledá chyby jinde.

Je do značné míry netrpělivý. S lidmi, kteří jsou nerozhodní, vychází obecně špatně. Jeho důraz na výkon může sklouznout k workoholismu, stejné nasazení očekává i od svých kolegů.

Melancholik

Melancholik je introvertní typ se sklonem k pesimismu. Je hodně přemýšlivý a uzavřený do sebe.

V práci rád pracuje podle plánů, pracuje organizovaně, je velmi pečlivý až bychom mohli říct, že je perfekcionista. Umí být velmi tvůrčí, rád pracuje s daty. Nerad bude pracovat na věcech, ve kterých nevidí smysl. Jako kolega je obětavý. Snadno postřehne detaily, které jiní přehlédnou.

Bohužel jeho přemýšlivá povaha a sklon k pesimismu, mu často způsobuje duševní problémy (Littauer říká, že snadno spadnou do deprese, depresi ale považuji za nemoc, nikoli za charakterový rys). Často je sebou velmi nejistý, jako perfekcionista má na sebe totiž přehnané nároky. Své problémy často skrývá. Na ostatní tak může působit příliš uzavřeně a nedostupně.

Flegmatik

Flegmatik jaké introvert, ale spíše nezaujatým pozorovatelem. Prakticky nic ho nerozčílí. Dokáže se snadno vyhnout konfliktům, dobře pracuje pod tlakem, ze kterého by se melancholik hroutil.

Je nepřekonatelný v řešení problémů, protože přirozeně najde nejsnazší řešení. Výborně se adaptuje v každém kolektivu či situaci. Na kolegu flegmatika se můžete vždy spolehnout. Nerad nese zodpovědnost a nerad se rozhoduje.

Je smířený a do ničeho nevkládá extra naděje, takže se také málo pro co dokáže nadchnout. Pro někoho tak bude vypadat jako lenoch, protože nejeví o nic nadšený zájem. Mívá problém s prokrastinací.

Knihu kazí překlad

Kniha bohužel trpí velmi špatným překladem. V originále se temperamenty jmenují powerful cholerics, popular sanguines, perfect melancholy, peaceful phlegmatics. Všechny začínají písmenem P a dokonale vysvětlují název knihy. Navíc i název ilustruje dobře hlavní rys konkrétního temperamentu. V češtině tato působivá hříčka mizí.

Dále autorka často končí kapitolu biblickým citátem. Ovšem v překladu je uvedena Bible Kralická, která byla přeložená do češtiny v roce 1613 (!). Dovolte ukázku kralického překladu a ekumenického překlady (který se dnes běžně využívá):

 • Přísloví 16:24
  Překlad v knize: Plást medu jsou řeči utěšené, sladkost duši, a lékařství kostem.
  Ekumenický překlad: Pláství medu je řeč vlídná, lahodou duši a uzdravením kostem.
 • Přísloví 27:12
  Překlad v knize: Opatrný vidá zlé, vyhne se, ale hloupí předce jdouce, těžkosti docházejí.
  Ekumenický překlad: Chytrý vidí nebezpečí a skryje se, prostoduší jdou dál a doplatí na to.
 • Přísloví 11:14
  Překlad v knize: Kdež není dostatečné rady, padá lid, ale spomožení jest ve množství rádců.
  Ekumenický překlad: Pro nerozvážné vedení padá lid, kdežto v množství rádců je záchrana.

První verze je prostě nesrozumitelná. Tohle je jednoznačně chyba překladatele a je to škoda. Citáty totiž dobře podtrhují myšlenku.

Proč si knihu přečíst?

Náš čtenářský kroužek se shodnull, že mu tyhle znalosti pomoli pochopit rodiče/partnera/děti. Někteří si dokázali najít cesty, jak zlepšit porozumění. Pokud si tyhle dovednosti osvojíte do detailů, mohou vám pomoci i v obchodním jednání.

Zpět na články