Proč je nutné dělat průzkumy (výzkumy) nejen pro tvorbu webu, ale pro celé vaše podnikání?

Chcete poradit nebo provést průzkum mezi svými klienty v návaznosti na online marketing a webové stránky?

Víte, jak vás vidí vaši klienti nebo si jen myslíte, že to víte?

hlásná trouba

Všichni jsou si toho jistě vědomi, ale pro správně nastavené podnikání potřebujete neustále a průběžně zjišťovat, co si o vás myslí vaši klienti. Žádný odborník vám neporadí správně, pokud se nezačne bavit s vašimi klienty.

 • Nebojte se zeptat vašich klientů, v jejich odpovědích je zlato pro váš byznys
 • Jste si jistí, že přesně víte, jak vás klienti našli, a proč se pro vás rozhodli?
 • Pokud to nevíte, zavolejte vašim zákazníkům, rádi vám to poví

Prohlédněte si případové studie a vzory průzkumů

 

OBRAŤTE SE NA NÁS


Přínosy průzkumu mezi klienty klientů

pravítko

 • Získáte zpětnou vazbu ať negativní či pozitivní
 • Zjistíte jak si vedete vůči konkurenci
 • Co je nutné zlepšit ve vašem podnikání, jak vnímají vaši značku (brand), jaké máte výhody v produktu či službě apod.
 • Budete se divit, ale vaši klienti vás přivedou mnohokrát i na nové podnikatelské nápady pro nový produkt

K čemu průzkum slouží

průzkum monitor

 • Důležitý je zejména pro tvorbu webových stránekpsaní textů apod. V AITOMu jej často využíváme v rámci vstupní studie.
 • V neposlední řadě ovlivní váš každodenní chod a správný růst pro klienty
 • Průzkum je vhodný také pro správnou péči o stávající klienty (podnikatelé rádi hledají nové klienty, ale často zapomínají na stávající klienty, kteří jsou pro ně nejlevnějším způsobem pro znovu oslovení a zobchodování)

Jaké můžete vést průzkumy?

 • Kvantitativní průzkum - tedy jasné otázky a k nim odpovědi
  • výhodou je bezesporu jednoznačnost výstupu a rychlost zpracování
  • nevýhodou takto vedeného průzkumu je absence inovace, tedy nezjistíte nic nového směrem k vašemu produktu. Můžete si pouze potvrdit či vyvrátit vaše myšlenky. Nebo můžete vést.
 • Kvalitativní průzkum - tedy odpovědi nejsou jasně dané a nasloucháte. My v AITOMu provádíme obvykle hloubkové rozhovory. Mezi oblíbené kvalitativní metody dále patří kontextové šetření, výzkum v terénu nebo deníčkové výzkumy.
  • nevýhodou je nejednoznačnost využití, tedy ne všichni odpoví shodně, pozorovatel musí být opravdu empatický
  • výhodou je možnost zjištění opravdu reálných postřehů a myšlení vašich klientů včetně nových impulsů pro vaše podnikání

Důležité dovednosti pozorovatele vůči respondentům (stávajícím klientům)

  • Měl by umět pozorovat
  • Disponovat schopností naslouchání respondentům
  • Umět klást otevřené otázky
  • Neklást spekulativní otázky

Prohlédněte si případové studie a vzory průzkumů


Chcete poradit nebo provést průzkum mezi svými klienty v návaznosti na online marketing a webové stránky?

OBRAŤTE SE NA NÁS

 

Zpět na články