Případová studie: (NE)kampaň pro Dětské krizové centrum

Facebookové kampaně nabízejí prakticky nekonečné možnosti. Můžete cílit na výsledek – třeba zvýšení prodeje produktu – nebo také na celkový dosah. Toto je případ kampaně (NE)... pro Dětské krizové centrum – jejím cílem bylo oslovit, co nejvíce dětí na sociálních sítích a rozšířit povědomí o krizové lince. Proč by potřebovaly pomoc?

Děti ve 21. století zažívají perné časy:

Jak to souvisí s online marketingem? Díky marketingu můžete všem těmto dětem nabídnout pomocnou roku. Existují neziskové organizace, které nabízejí dětem pomoc po telefonu. Jednou z takových organizací je i Dětské krizové centrum (DKC). Mimochodem: Za první pololetí letošního roku jen jediné dítě linku důvěry zneužilo.

Jak dělat osvětu na sociálních sítích

Nejhorší co mohou děti, které prožívají problémy, udělat, je zůstat samy. Spolu s Dětským krizovým centrem jsme připravili osvětovou kampaň, která dětem měla představit krizovou linku. Odborník na druhé straně je vyslechne a pomůže najít řešení situace. Centrum nabízí také návaznou terapeutickou péči pro děti i jejich rodiny.

Krom představení krizové linky bylo cílem také ilustrovat, jak může vypadat týrání a kdy se mohou děti na linku pomoci obrátit. 

Víme, že děti se běžně pohybují na sociálních sítích a tok dokonce i na Facebooku, kde oficiálně nemají do 13 let co dělat. Pravdou, ale je, že děti často s věkem podvádí. I proto padla volba jasně na Facebook.

Z logiky věci by kampaň měla cílit na děti od 13 do 18 let. Ale přímo od dětí známe triky, proto jsme ji cílili až do 20 let. Reklamy se zobrazovaly na Facebooku, Instagramu, v Messengeru a v aplikacích.

Kde se kampaň promovala

Komiks ukazuje dětem, že nejsou samy

Dětské krizové centrum vydalo před časem letáčky s komiksem, který ukazuje běžná trápení dětí – od šikany spolužáka, přes anorexii nebo vydírání v messengeru. Komiks je zajímavý graficky a také se mu velmi dobře daří vystihnout myšlenky hrdinů. Cílem bylo upozornit, že na řešení nejsou samy a že se mohou obrátit někam anonymně o pomoc.

 Ukázka z komixu DKC

Ukázka z komixu DKC

Kampaň běžela ve dvou vlnách:

 1. fázi jsme spouštěli o prázdninách.
  V této fázi jsme testovali, která témata z celkových 12 děti nejvíce zajímají.

 2. fázi jsme spustili na konci září 2018
  Do této fáze jsme vybrali pouze 3 „nejúspěšnější“ témata: sexuální zneužití, poruchy příjmu potravy a šikana.
  Druhou fázi jsme naplánovali na konec září. Proč? Ve škole se děti běžně setkávají se stresem. Děti začínají vnímat silnější tlak, který může vyústit například v problémy s příjmem potravy nebo v agresivní chování.

Jako formu v rámci obou fází jsme si vybrali carousel, kdy lze mezi jednotlivými „okýnky“ komiksu scrollovat, a video. Cílem bannerů i videa bylo zaujmout a přivést děti na stránky Dětského krizového centra (ať už na Facebooku nebo na webu), aby se dozvěděly, kam se mohou obrátit pro pomoc.

 Ukázka kampaně pro DKC Ukázka kampaně pro DKC  Ukázka kampaně pro DKC

Výsledky  kampaně:

Video kampaň

 • Celkový dosah: 175 000
 • Celé video shlédlo: 44 500 dětí (~25 %)
 • Proklik: 5 100
 • Náklady: 18 000 Kč

Bannerové carousely

 • Počet zobrazení: 1,7 milionu
 • Dosah: 1 milion
 • Prokliky na web: 10 000
 • Náklady: 20 000 Kč

Průměrné zobrazení preventivního obsahu se průměrně zobrazilo jednomu dítěti 3x.

Reklama statisticky častěji oslovila chlapce. A to včetně reklamy zaměřené na poruchu příjmu potravy. Anorexie se často považuje za problém děvčat. Kampaň ale záměrně cílila také na chlapce. Chlapci dnes vnímají tlak na dokonalou postavu stejně silně.

Nejvíce dětí na webové stránky přivedlo téma (NE)smíš to říct – tedy téma, které řeší sexuální zneužívání a také nedůvěru rodičů.

Kdy sáhnout po influencerovi?

Když potřebujete získat pozornost! Během léta v rámci první fáze se DKC spojilo se Zdenkem Piškulou, populárním hercem. Zdenkovi je letos 20 let a teenageři jej znají a respektují. Pro DKC namluvil spot, ve kterém popisuje šikanu (kterou sám zažil) a jak se s ní vyrovnat.

Toto video jsme promovali v rámci letní kampaně. Video oslovilo během letní kampaně celkem 140 000 dětí. Pochopitelně značnou část tvořily dívky. Nicméně video mnohem častěji komentovali a proklikávali chlapci.

Zpět na články