Jak vytěžit Google Grants na maximum

Poslední díl seriálu o Ads Grants je tady. Už víte k čemu program Grants slouží a jak se k němu zaregistrovat. Teď vás ním ještě naučím pracovat.

Jak spravovat účet v Ad Grants

Jestliže máte založen účet AdWords Express, tak se vás toto téma netýká. Jediné, co musíte dodržovat je denní limit 329 $ a mít minimálně dvě textové reklamy na kampaň. Nic víc ke schválení svého účtu nepotřebujete.

Google Ads to má složitější. Jsou zde zadány podmínky jak na strukturu účtu, tak na výkon, a dokonce limity na používání klíčových slov. Když něco z toho nedodržíte, tak váš účet bude deaktivován do té doby, dokud neučiníte nápravu.

Základní omezení programu

Kampaně mohou být cílené pouze za pomocí klíčových slov a reklama se bude zobrazovat pouze ve výsledcích vyhledávání Google. Není možné využívat partnerskou síť.

Uživatele je možné odvádět z reklamy pouze na doménu, kterou uvedete při registraci. V opačném případě bude váš účet deaktivován, dokud inzerce nebude odkazovat na správnou doménu. Pokud však má vaše organizace více domén, tak je možné domény přidávat. Stačí vyplnit tento formulář.

CHCI PŘIPRAVIT KAMPANĚ

Struktura účtu a kampaní

Váš účet musí využívat geografické cílení, aby se reklamy zobrazovaly jen v místech, kde vaše organizace skutečně působí. Pokud poskytujete služby jen ve vymezené lokalitě, např. v Praze, tak musíte cílit pouze na Prahu. Pokud naopak poskytujete své služby bez rozdílu odkud uživatel je, tak pak můžete cílit na celou zemi.

Jestli jste organizace, která dokonce nabízí své služby i mimo republiku, tak pak můžete cílit na země, kde své služby nabízíte. Google se tímto cílením snaží zvýšit relevanci vaší reklamy.

Dále se musí dodržovat i struktura kampaní. Každá aktivní kampaň musí obsahovat alespoň dvě aktivní sestavy. Sestavy zas musí obsahovat úzce související klíčová slova a minimálně dvě aktivní textové reklamy. Každá reklama musí mít alespoň dvě rozšíření o podstránky.

Rozpočet a nabídka CPC

Povolený denní rozpočet na účet je 329 $, což odpovídá měsíčně 10 000 $. Nabídka CPC (ceny za klik) může být maximálně 2 $. A věřte, že to není málo. Tuto částku vyčerpá málokdo.

Výkon

Každý účet v programu Ad Grants musí každý měsíc dosahovat minimálně 5% míry prokliku (CTR). Když požadavek na CTR není splněn dva měsíce po sobě, tak účet bude dočasně deaktivován, dokud neupravíte kampaně tak, aby byli schopné tohoto výkonu dosáhnout. Toto pravidlo se netýká AdWords Express.

Ale nebojte. U nově založených účtů se prvních 90 dní toto pravidlo nekontroluje. Tak máte dostatek času optimalizovat své kampaně, aby pak měly stabilní výkon.

Měření konverzí

V rámci programu Google Ad Grants je možné v kampaních využívat strategii nabídky založenou na konverzích (např. maximalizace konverzí, cílová CPA nebo cílová návratnost investic do reklamy). Musíte však mít správně nastavené měření konverzí.

Jako konverzi si můžete nastavit např. odeslání daru, prodej dárkových předmětů s logem vaší organizace, registrace dobrovolníků či odběr newsletteru, dokonce konverzí může být i čas strávený na stránce apod. Je jen na vás, co si určíte jako konverzi. Je však důležité splnit dvě následující podmínky:

 • K počítání konverze není dovoleno používat domovskou stránku a ani často navštěvované stránky.
 • Konverze musí být vždy správně označeny. Pokud měříte konverzi v podobě peněžního daru, tak je potřeba mít takovou konverzi zařazenou do kategorie Nákup/Prodej. Tuto kategorii by měli používat pouze konverze, které se týkají peněžních hodnot a žádné jiné.

Doporučení ze strany Google je použít dobu sledování konverze v délce 90 dní a nikoliv 30 dní, které jsou nastaveny defaultně.

Zakázaná klíčová slova

Jsou zde i tvrdé podmínky, co se používání klíčových slov týká. Jsou zakázány následující klíčová slova:

 • Jednoslovná klíčová slova (výjimka: brand, uznávané názvy nemocí a několik dalších klíčových slov, viz níže). Klíčová slova s pomlčkou, tečkou či speciálními znaky se za jednoslovná nepovažují a jsou tak povoleny.
 • Příliš obecná klíčová slova, názvy měst, historických událostí či jména lidí.
 • Klíčová slova se skóre kvality menším nebo rovno dvěma.

 

Výjimky ze zákazu jednoslovných klíčových slov v programu Ad Grants

 • charita
 • darovat
 • dar
 • ngo
 • ngos
 • neziskovka
 • neziskovky
 • charity
 • bezdomovec
 • bezdomovectví
 • MOOC
 • sebevražda
 • zneužívání
 • zneužitý
 • zneužívající
 • obtěžující
 • obtěžování
 • znásilnění
 • kuplířství
 • závislost
 • stigma
 • šikana
 • šikanování
 • šikanovaný
 • kyberšikana
 • interrupce
 • adopce
 • lesba
 • gay
 • bisexuál
 • transgender
 • intersex
 • LGBT
 • LGBT+
 • LGBTQ
 • LGBTI

Jestli vám pravidla přijdou příliš přísné a bojíte se, že váš účet nebude splňovat všechny výše zmíněné podmínky, tak stále je možnost využít účet AdWords Express. Na tento účet se totiž tyto podmínky nevztahují. Navíc je možné mít zároveň Google Ads a AdWords Express účet a oba mít zastřešen programem Google Ad Grants. Tyto dva účty se ale budou dělit o měsíční rozpočet 10 000 $.

Odeslání účtu ke kontrole

Určitě rádi uslyšíte, že jsme již skutečně na konci naší cesty. Jestli jste zvládli splnit všechny podmínky, tak nyní stačí jen odeslat účet ke kontrole a dále o něj pečovat. AdWords Expess se dobře o sebe postará sám, ale Google Ads potřebuje skutečně pravidelnou péči. Bude potřeba kontrolovat klíčová slova, jestli celý účet splňuje podmínky na výkon a rozhodně doporučuji jednou za čas zkusit napsat nové reklamy, jestli nebudou mít lepší výsledky než ty staré. A kdyby vám nestačil rozpočet 10 000 $, tak mám také dobrou zprávu. Existuje program Grantspro, kde máte k dispozici až 40 000 $ měsíčně.

CHCI PŘIPRAVIT KAMPANĚ V AD GRANT

 

Jak vytěžit Google Ad Grant

Zpět na články