Jak na výmaz osobních údajů z výsledků vyhledávání

Už to bude jeden rok, co proběhla kauza odpovědnosti vyhledávačů (Google, Seznam, apod.) a právo na výmaz osobních údajů z výsledků vyhledávání. Jaké jsou důsledky pro vyhledávače? 

Chci být zapomenut…

Problematiku výmazu osobních údajů spustil rozsudek ESD C-131/12 známý jako „Google Spain“ mezi společností Google Inc. a Mario Costeja Gonzálezem z května 2014. Soudní dvůr EU tehdy rozhodnutím potvrdil právo „být zapomenut“, což zásadně ovlivnilo pozici vyhledávačů.

V principu se jednalo o to, že vyhledávač se při své činnosti stává zpracovatelem osobních údajů. Provozovatel internetového vyhledávače je potom zodpovědný za zpracování osobních údajů, byť se informace objevila na webových stránkách publikovaných třetími stranami. Proto vyhledávač musí vzít v úvahu požadavky od jednotlivců na odstranění odkazů na volně přístupné webové stránky, které se objevují při vyhledávání jejich jména.

Co to znamená v praxi?

Každá fyzická osoba může vznést požadavek u provozovatele vyhledávače na výmaz svých údajů. Pro zajímavost, dne 31. května 2014, první den služby, společnost Google obdržela více než 12.000 žádostí od lidí na výmaz odkazů o nich z výsledků vyhledávání.

A situace v ČR? Podle informací Márie Staňkové (advokátky Seznamu), které zazněly na konferenci Internet Advertising Conference 2015, řeší Seznam.cz, a.s. celkem do stovky žádostí o výmaz. Většinou se řeší negativní zápisy týkající se problematické historie podnikatelů či osob, případně vyřizování osobních sporů.

Důležité podmínky pro výmaz

Vyhledávače nyní musí individuálně posuzovat každou přijatou žádost o výmaz údajů. Jaké základní aspekty musí posuzovat?

  • Neaktuálnost údajů: Pokud jsou informace aktuální, vyhledávač je nevymaže.
  • Veřejný zájem: Pokud převažuje zájem veřejnosti na zveřejnění informací, vyhledávač je nevymaže.
  • Totožnost žadatele: Musí být spolehlivě ověřena totožnost žadatele o výmaz, zda se skutečně jedná o dotčenou osobu.

Výmaz osobních údajů z vyhledávání

Jak podat žádost o výmaz?

Google

Pokud se jedná o vyhledávání na Googlu, můžete použít přímo formulář: Žádost o odstranění z vyhledávání na základě evropských předpisů o ochraně údajů. Tip: Google také poskytuje různé statistické údaje o počtu a zpracování žádostí, které lze dohledat na Google Transparency Report.

Seznam.cz

Český Seznam.cz zatím podobně sofistikované nástroje neposkytuje. Jedinou možností je podat písemnou žádost, kterou je nutné zaslat na adresu Seznam.cz, a.s. Bohužel Seznam nikde nespecifikuje, jaké náležitosti má žádost mít, což není uživatelsky přívětivé řešení. 

Co když vyhledávače žádosti nevyhoví? V takovém případě nezbývá, než se obrátit na ÚOOÚ nebo s žalobou na soud.

 

Zdroje: Wikipedie: Google Spain v AEPD and Mario Costeja GonzálezMária Staňková, advokátka Seznam.cz ,a.s.

Zpět na články