Jak na stránky, které zaujmou do 1 vteřiny

Víte, jak se říká, že nám stačí 1 vteřina, abychom si vytvořili názor na něco, co vidíme poprvé? Podle Malcolma Gladwella potřebujeme vteřiny 2. Naučíme vás, jak tyhle 2 vteřiny využít do poslední milisekundy a přesvědčit zákazníka.

Pravdou je, že hodnocení bez přemýšlení je založené na předsudcích. Proto vaše babička stále odmítá podat ruku sousedovi s tetováním. V jejím světě je to kriminální živel. Fakt, že dotyčný má doktorát a ve volném čase zachraňuje slepá štěňátka, nerozhoduje.

Stejně iracionálně hodnotíme i webové stránky. Už při prvním pohledu se určujeme, jestli se nám líbí a zůstaneme. První dojem také rozhoduje o důvěryhodnosti firmy.

Jednoduchost vede

Na myšlení a čtení není čas. Podle studie Google získáváme niterný dojem ze stránek už za 50 milisekund.  (Gladwell v knize Mžik nám sice laskavě dopřává celé 2 vteřiny, na věci to ale nic nemění. Za 2 vteřiny nepřečtete ani slovo „vítejte“.) Celou studii si můžete přečíst online, celá studie je v angličtině.

O vnímání stránek rozhodují 2 faktory:

  1. Prototypičnost – to, jak typicky design vypadá pro určité odvětví
  2. Složitost – to, jak komplexně design stránky působí. Respektive, je žádoucí, aby stránka byla jednoduchá.

Složitost má velký vliv na zájem, percepční vnímání a chování uživatelů. Negativní souvislost mezi složitostí stránek a jejím pozitivním vnímáním, potvrdil i další výzkum v roce 2006.

Webové stránky, které nejsou příliš složité, jsou z pohledu komunikace efektivnější a vedou k lepším reakcím uživatelů.

Oba faktory spolu úzce souvisí. Web, který respektuje nepsaná pravidla vašeho oboru, nebude pro uživatele složitý. Celý vztah shrnuli vědci do takovéhoto grafu:

Složité stránky uživatelé hodnotí negativně

Stránky, které jsou typické a jednoduché, vnímají uživatelé lépe.

Jak nastavit pozitivní očekávání

Předsudek z prvního dojmu ze stránek, může mít dalekosáhlé následky. Výzkumy potvrzují, že negativní očekávání od produktu vedou k menší spokojenosti s produktem, bez ohledu na fakta.

Jak si uživatele získat je otázka, která zajímá nejen vás, ale i vědce. Podle analýzy Stanfordské univerzity hodnotí důvěryhodnost webu 46 % lidí web podle designu, přesněji podle:

  • struktury stránky,
  • typu a velikosti písma
  • barev,
  • kontrastu,
  • obrázků.

Naopak sotva 9 % se zajímá o identitu provozovatele stránek. Méně než 1 % se zajímá o zpracování jejich osobních dat.  

Co olivňuje důvěryhodnost

Aspekt, který
ovlivňuje důvěryhodnost

Procento 
respondentů

Design, grafická podoba 46,1 %
Informační struktura (přehlednost) 28,5 %
Informace se soutředí na jedno téma 25,1 %
Motiv firmy 15,5 %
Užitečnost informací 14,8 %
Přesnost informací 14,3 %
Reputace nebo povědomí o produktu/firmě 14,1 %
Reklama na stránkách 13,8 %
Zaujatost 11,6 %
Tón komunikace 9,0 %
Identifikace provozovatele stránky 8,8 %
Funkčnost stránek 8,6 %
Zákaznický sevis 6,4 %
Dřívější zkušenosti se stránkou 4,6 %
Srozumitelnost informací 3,7 %
Čitelnost 3,6 %

Originalita se nevyplatí, pokud nemáte superbrand

Co si z výzkumu odnést? Zapomeňte na kreativitu! Tu si může dovolit značka jako Apple nebo nějaká velmi renomovaná instituce, která má mezi veřejností obrovský kredit. My všichni ostatní se musíme přizpůsobit uživatelům.

Držte se toho, co dělají ostatní, a funguje. Právní kancelář například nemůže použít na úvodní stránce komix – takový obrázek neodpovídá tomu, co uživatelé očekávají a podvědomě to sníží její důvěryhodnost. Naopak ale pomůže, pokud hned v úvodu řekne uživateli, že například v oblasti rodinného práva vyhrává 30 % sporů. Pokud totiž na první dobrou design zaujme a uživatel navíc okamžitě uvidí klíčové slovo, po kterém pátrá. Získá přirozeně dojem, že vaše firma mu rozumí a pomůže. Obecně vzato, pokud nabízí vaše stránky pomoc, působí důvěryhodněji. Myslete na to, při textování.

Nezapomeňte také, že naše oči si vždycky najdou dominantní prvek. Tímto prvkem by neměly být fotografie vaší půvabné sekretářky, ale spíš tlačítko Napište nám.

Nějaký podobný dominantní prvek umístěte vždy nad fold, tedy do části obrazovky, kterou uživatel vidí bez skrollování. Lidé totiž neradi skrollují.

Inspirujte se našimi ukázkami:

Cílem stránky je vyplnění kalkulačkyBanner s konverzním prvkem 

Zpět na články