Case study: Nenechte ze sebe dělat „blbce“

Na konferenci WebTop100 přednášel Dan o tom, jak co nejelegantněji zvládnout vývoj webu bez toho, abyste se utopili v administrativě a komunikaci. Inspirujte se přístupem našeho klienta z Floridy.

Redesign webu je extrémně administrativně náročný. Je nutné vykomunikovat filozofii vaší firmy, obchodní proces, vzniká řada nedorozumění a tak dále. Přesto je možné to zvládnout za pár hodin, stačí jen důvěra. Nevěříte? Dovolte mi porovnat dva podobné projekty.

 • Firma A měla přístup projektového manažera – chtěla vše kontrolovat do puntíku a aktivně se neustále podílet na vývoji. Celkem strávila komunikací 115 hodin.
 • Firma B se rozhodla, že si najímá agenturu jako profesionála, vložila jim svou důvěru a kontrolovala pouze klíčové části projektu. Celkem komunikací strávila 30 hodin.

Dnes oba weby plní své cíle. Jednoduše řečeno, oba weby jsou srovnatelně úspěšné. Seznamte se s firmou B – společností 1 st SOS a jejím CEO Peterem Mendezem.

Jak si ušetřit práci? Musíte si rozumět

1st SOS dodává 5* hotelům v oblasti Miami proškolený personál. Špičkový hotel je pro personální agenturu náročný klient. Chce personál často jen sezónně, ale zato špičkově proškolený. 1st SOS proto zaměstnance školí podle potřeb hotelu na konkrétní profesi.

Stejně perfektní servis očekával Peter od své digitální agentury. Nechtěl, aby jeho zaměstnanci trávili čas konzultacemi nad webem. Ve stručnosti: až budete příště spolupracovat s digitální agenturou, dbejte na jedinou věc – abyste měli jistotu, že v agentuře přesně pochopili, jaké jsou vaše obchodní cíle.

Kolik času stojí web

Pokud chcete zadávat úkoly efektivně a neudělat ze sebe blbce, projděte 3 kroky:

 1. Připravte pečlivě zadání projektu pro agenturu
 2. Kontrolujte
 3. Zhodnoťte výsledky

Jak připravit projekt webu

Je důležité si uvědomit, že žádná firma nepotřebuje hezký, moderní nebo dokonce designový web. Potřebuje web, který má obchodní přínos. Od webu chtějte, aby pomáhal plnit vaše obchodní cíle. Musíte dobře znát cílové uživatele a v přípravné fázi pracovat striktně pro ně. Tyhle cíle předejte agentuře.

Popište jim svůj obchodní model a zbytek přípravné fáze nechte na nich. Ověříte si tak, že va agentura pochopila. Někdy stačí pouze dvě schůzky – na jedné vy představíte své cíle a očekávání, na druhé vám agentura odprezentuje návrhy řešení.

Agentura 1st SOS zaměstnává především přistěhovalce z Mexika a latinské Ameriky.  Ukázalo se, že mnoho z nich mluví jen lámanou angličtinou, webové stránky proto musí být jednoduché a přehledné, jelikož některým slovům nerozumí.

Jak připravit web krok 2

Když vám agentura prezentuje přípravnou fázi, ptejte se, jak navrhované řešení plní vaše cíle. Nejčastější otázka, kterou jsme slyšeli, byla: „Hele, chlapi, a nejde to udělat jednodušeji?“

Proto jsme třeba společně navrhli perfektní formulář pro uchazeče o práci. V Čechách by tohle bylo pravé uživatelské peklo. V našem případě ale tenhle formulář perfektně plní cíl. Je totiž velmi podobně strukturovaný jako žádost o vízum, kterou všichni přistěhovalci vyplnili a znají ji. Často je to jediný formální dokument, který v angličtině vyplňovali. Pro naše uživatele je to přehledné, srozumitelné a velký objem dat pro ně není překážkou.

UX peklo nebo perfektní formulář?

Zapomeňte na obecná pravidla, správně je jen to, co ocení uživatel.

U wireframů, grafiky, textů i technického řešení si připomínejte cíle a dívejte se na řešení očima svých uživatelů. Má-li takto nastavená komunikace fungovat, musíte důvěřovat odborným zkušenostem své agentury a vzdát se precizní kontroly. Jinak si práci neušetříte.

Ještě jeden tajný tip: oceňte dobrou práci agentury, udrží je to namotivované a vás to nic stojí.

Jak připravit web - krok 3Průběžně sledujte dílčí cíle, termíny a případně rozpočet. Věřte, že není nutné se kvůli všemu setkávat osobně. My jsme s Peterem nebo jeho kolegy setkali 5x:

 • Na první schůzce nám představili svůj projekt, cíle a probrali jsme podmínky spolupráce.
 • Na druhé jsme probrali naše otázky a upřesnili nejasnosti v rámci obchodního modelu.
 • Na třetí už jsme prezentovali prvotní návrhy.
 • Na čtvrté schůzce jsme prezentovali marketingovou strategii, strukturu a skici.
 • Na poslední schůzce jsme ujasnili drobnosti, odevzdali přípravu projektu a odstartovali tvorbu webu.
 • Pozn. Samotná tvorba celého webu se poté zvládla bez jediné schůzky, stačilo schvalování po mailu a finále přes spuštěním webu se zvládlo přes Skype.

 

Při redesignu je nutné najít si kvalitní agenturu, na kterou se můžete spolehnout. Jak si takovou agenturu vybrat prezentoval na WebExpo  Jan Kvasnička a Jan Řezáč. Dbejte, abyste se pochopili, co od webu potřebujete. Abyste si ověřili, že nedošlo k nedorozumění, nechte agenturu navrhnout řešení. Své volbě pak jednoduše důvěřujte a jen kontrolujte, zda dílčí výsledky odpovídají cílům.

Zpět na články