Brandstorming 2020: naše inspirace z konference

Na Brandstorming chodíme rádi. Baví nás výběr řečníků a neotřelá témata z praxe. Je fajn podívat se jejich očima na to, co jim v budování značek funguje, bez zbytečné vaty.

Přenést celou konferenci textu nejde, ani takovou ambici nemáme. Ale naše Senior Marketing Specialistka Verča pro vás dala dohromady 3 myšlenky, které si sama zapsala, aby je nezapomněla.

 

Přijměte je jako inspiraci k přemýšlení u kávy a pozvánku na příští Brandstorming.

 

1/ Používáte v marketingu své značky pojmy jako udržitelnost x ekologie x společenská odpovědnost? Zákazníci jsou čím dál citlivější na greenwashing a podobné ...ingy a ověřují si pravdivost toho, co o sobě váš produkt říká. Navíc, i při dobré vůli je někdy těžké uvnitř vlastní firmy rozlišit hranici, kdy je reklamní sdělení ještě pravdivé a kdy už manipulativní.

 

Michaela Thomas z agentury Buttterflies & Hurricanes prosazuje v přístupu k podnikání přístup, kterému říká “radikální lidskost” - a motivuje i ostatní k tomu, aby přestali o svých produktech zákazníkům zatajovat 100% pravdu. 

 

Má otázky, které doporučuje si upřímně čas od času položit:

  • Jaký má moje společnost přínos?
  • Proč by měla moje firma vůbec existovat?
  • Co kdyby lidé viděli, jak se vyrábí můj produkt? Vnímali by ho potom stejně?
  • Jaký je reálný náklad na můj produkt, kdyby zahrnoval náklady na destrukci biodoverzity nebo čištění moří od odpadů, které jeho výroba produkuje?

 

Pravdivost, upřímnost a lokálnost jsou pro Michaelu hlavní trendy, v jejichž růst v zájmu naší budoucnosti věří. 

 

Inspirativní je i její motto:

“Jediný extremismus, který vyznáváme, je radikální lidskost. Znamená to být lidský kdykoli - ať už se někdo dívá, nebo ne, ať už se to zrovna hodí, nebo ne.

 

2/ Nákupní rozhodování je složitý proces, který se snaží popsat mnoho vědců, psychologů i marketérů z praxe. Učíme se o něm v knihách, videích, na podcastech i přednáškách.  stovky úhlů pohledu a stovky teorií o tom, proč a na základě čeho se lidé rozhodují nakoupit. 

 

Petr Podolinský z dotcom advertising ve své přednášce mluvil o tom, že nákupní rozhodování je mnohonásobně složitější, než si v praxi připouštíme. To tak nějak všichni tušíme, ale občas možná zapomínáme. Pak se nám v marketingu může stát, že pracujeme s představou, jak to funguje, kterou jsme si udělali někdy v minulosti a dál o ní nepřemýšlíme. 

 

A tak je jednoduše dobré mít každý den na paměti, že vycházíme jen s předpokladů a kousků reality, které známe. Že možná spoléháme na příliš lineární schéma nákupního chování, které vypadá nějak takto,

 

a přitom nám uniká, že skutečnost je mnohem složitější a vypadá asi takto: 

 

Nejen v přednáčce Vojtěcha Prokeše se dá najít mnoho informací o tom, jak můžeme o reálném procesu zjistit více. Ale už samotný nákres je inspirativní - připomíná nám názorně, že vždy stojí za to dívat se na marketing z mnoha úhlů pohledu, sledovat trendy a zkoušet nové cesty.

 

3/ Vojtěch Prokeš z Behavio Labs představoval jednoduché principy, na kterých stojí vztah zákazníka k naší značce a které se vyplatí mít při tvorbě jakéhokoliv marketingového sdělení na paměti. Vypadají samozřejmě, ale černé na bílém prospějí každému markeťákovi k zopakování:

 

  • Efekt dobrého pocitu

Výhody a rizika nabídky vnímáme podle toho, jakou při nich cítíme spontánní emoci. 

Proto také lidé s porušeným centrem emocí mají mnohem těžší rozhodování. 

Příklad se nabízí u značky Ikea: 74 % lidí si ji pojí s pozitivní emocí při nákupu. Což koreluje s křivkami o prodejích a o věrnosti zákazníků. 

 

  • Efekt kontrastu 

Nejlépe si pamatujeme věci, které vyčnívají. Například si pamatujeme první slabiku mezi čísly a první číslo mezi slabikami. Pak také na značku, která je něčím odlišná od ostatních a umí to sdělit, jen tak nezapomeneme.

 

  • Efekt snadného zpracování 

Věci, které náš mozek snáze zpracuje, se nám líbí více. Jednoduchá sdělení mají násobně vyšší efekt, než snaha říct vše. Výzkum například ukázal, že neznámé čínské znaky, které lidé viděli častěji, považovali za pozitivnější. Aniž znali jejich význam. 

Pokud se nám podaří v zákazníkovi vyvolat pocit: “To znám, to mi něco říká,” jeho sympatie jsou na cestě k nám.

 A to je vše :-). 3 konferenční střípky pro inspiraci od naší Veroniky. 

 

Vyrazíte si příště na Brandstorming 2021 s námi? Rádi se s vámi potkáme! 

 

Zpět na články