Proč je nutné dělat průzkumy (výzkumy) nejen pro tvorbu webu, ale pro celé vaše podnikání?

Víte, jak vás vidí vaši klienti nebo si jen myslíte, že to víte?

Všichni jsou si toho jistě vědomi, ale pro správně nastavené podnikání potřebujete neustále a průběžně zjišťovat, co si o vás myslí vaši klienti. Žádný odborník vám neporadí správně, pokud se nezačne bavit s vašimi klienty.

 • Nebojte se zeptat vašich klientů, v jejich odpovědích je zlato pro váš byznys
 • Jste si jistí, že přesně víte, jak vás klienti našli, a proč se pro vás rozhodli?
 • Pokud to nevíte, zavolejte vašim zákazníkům, rádi vám to poví

Prohlédněte si případové studie a vzory průzkumů

Chcete poradit nebo provést průzkum mezi svými klienty v návaznosti na online marketing a webové stránky?

OBRAŤTE SE NA NÁS


Přínosy průzkumu mezi klienty klientů

 • Získáte zpětnou vazbu ať negativní či pozitivní
 • Zjistíte jak si vedete vůči konkurenci
 • Co je nutné zlepšit ve vašem podnikání, jak vnímají vaši značku (brand), jaké máte výhody v produktu či službě apod.
 • Budete se divit, ale vaši klienti vás přivedou mnohokrát i na nové podnikatelské nápady pro nový produkt

K čemu průzkum slouží

 • Důležitý je zejména pro tvorbu webových stránek, psaní textů apod. V AITOMu jej často využíváme v rámci vstupní studie.
 • V neposlední řadě ovlivní váš každodenní chod a správný růst pro klienty
 • Průzkum je vhodný také pro správnou péči o stávající klienty (podnikatelé rádi hledají nové klienty, ale často zapomínají na stávající klienty, kteří jsou pro ně nejlevnějším způsobem pro znovu oslovení a zobchodování)

Jaké můžete vést průzkumy?

 • Kvantitativní průzkum - tedy jasné otázky a k nim odpovědi
  • výhodou je bezesporu jednoznačnost výstupu a rychlost zpracování
  • nevýhodou takto vedeného průzkumu je absence inovace, tedy nezjistíte nic nového směrem k vašemu produktu. Můžete si pouze potvrdit či vyvrátit vaše myšlenky. Nebo můžete vést.
 • Kvalitativní průzkum - tedy odpovědi nejsou jasně dané a nasloucháte. My v AITOMu provádíme obvykle hloubkové rozhovory. Mezi oblíbené kvalitativní metody dále patří kontextové šetření, výzkum v terénu nebo deníčkové výzkumy.
  • nevýhodou je nejednoznačnost využití, tedy ne všichni odpoví shodně, pozorovatel musí být opravdu empatický
  • výhodou je možnost zjištění opravdu reálných postřehů a myšlení vašich klientů včetně nových impulsů pro vaše podnikání

Důležité dovednosti pozorovatele vůči respondentům (stávajícím klientům)

 • Měl by umět pozorovat
 • Disponovat schopností naslouchání respondentům
 • Umět klást otevřené otázky
 • Neklást spekulativní otázky

Chcete poradit nebo provést průzkum mezi svými klienty v návaznosti na online marketing a webové stránky?

OBRAŤTE SE NA NÁS

Vybrané reference

Důkaz místo velkých slibů

Atrium a.s.
Atrium a.s.
 • Analýza stránek
 • Tvorba webu
 • Internetový marketing
Zobrazit